Educa d.o.o. se bavi opremanjem škola, fakulteta, vrtića i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova. Trudimo se pratiti i učiniti vam dostupnim najnovija svjetska dostignuća u oblasti edukacije. Zahvaljujemo Vam se na posjeti naše web stranice i nadamo se ugodnoj poslovnoj suradnji.

Nastavna sredstva i oprema

Novosti

Na početku 2017/18 školske godine opremili smo veliki broj škola sa našim namještajem.

22.10.2017.

21.03.2017 godine opremili smo kabinet informatike u Osnovnoj školi Kaonik - Busovača.
Donator...

31.3.2017.

17.03.2017 godine opremili smo kabinete strojarske struke u Srednjoj školi Prozor-Rama.
Investitor...

31.3.2017.
EDUCA d.o.o.
Tel./fax: +387 36 322 974
Adresa: Stjepana Radića 7
88000 Mostar, BiH
Internet: www.educa.ba
E-mail: prodaja@educa.ba
Copyright: Educa d.o.o.
ikonaikonaikona